Tanec 


Pedagógovia v odbore


Mgr.art. Tomáš Bakyta

ľudový tanec, tanec s partnerom

Mgr.art. Eva Priečková

javiskový pohyb, moderný tanec

Eva Chabroňová

tanečná gymnastika

Mgr. art. Adam Kavec PhD.

Teória a metodika tanca

prof. Pharm.Dr. Petr Babula, Ph.D.

fyziológia a hygiena pohybová aparátu

Najnovšie články


Klasický tanec - štúdium cvikov a tanečných variácií a kombinácií klasického tanca ti pomôžu rozvinúť tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomôžu k harmonickému fyzickému rozvoju a vyformujú z teba profesionálneho tanečníka.

Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžeš sa stať tanečníkom v profesionálnych umeleckých telesách alebo samostatne. Titul, ktorý dostaneš po úspešnom ukončení šiesteho ročníka absolventskou skúškou ťa oprávňuje vyučovať na základných umeleckých školách, alebo môžeš pokračovať vo svojom rozvoji na vysokej škole.

Naučíš sa tanečné techniky z rôznych oblastí a zdokonalíš koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť. Postupným zvyšovaním technickej náročnosti si rozvinieš tanečný štýl a individuálne schopnosti.

Naši študenti odboru tanec sú prijatí na katedru tanečnej tvorby VŠMU, Helena Jedlíčková na odbor študijný odbor Umenie v študijnom pláne Tanečné divadlo a performancia a Adam Sobol na odbor študijný odbor Umenie v študijnom pláne Tanečné umenie (špecializácia - Ľudový tanec).

Lyžiarsky zájazd nie je pre našich študentov žiadnou novinkou. Každoročne ho absolvujú študenti prvého ročníka. Tento rok to bol Chopok a Tále.

Najnovšie fotky a videá


https://skdkto.cms.webnode.sk/l/neskory-zber-vraskanie/

Fotky z pripravovaného celoškolského projektu SMOLIARI