Štyri ročné obdobia

22.05.2017

Premiéra 17. mája 2017 o 18:00 v Dome kultúry v Topoľčanoch

Balet ako taký je výnimočným výsledkom náročnej práce zainteresovaných umelcov na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. V týchto stredoškolských podmienkach je dielo Balet doslovnou umeleckou raritou a môže vzniknúť len vďaka obetavej spolupráci (nehľadiac absolútne na venovaný čas) umelcov, profesorov, študentov,profesora kompozície Jaroslava Hrušku, jeho žiakov, choreografaTibora Belana, koncertného majstra: Alexandra Rikoňa, výborných muzikantov zúročené skúseným dirigentom Jánom Procházkom a tiež podporou zo strany vedenia školy.

To, aké úsilie bolo v príprave tohto náročného umeleckého projektu, aby sa ono dostalo na svetlo sveta a potešilo divákov, vedia najlepšie tí ktorí do toho dali sami seba...