Pedagógovia strunových nástrojov

Mgr.art. Andrea Ševčíková

vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Hra na husliach

Mgr. art. Alexander Rikoň

Hra na husliach

Mgr.art. Marietta Rybáriková

Hra na violončele

Ing. Mgr.art. Karol Kompas, PhD.

Hra na gitare

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

Hra na gitare

Mgr. Ľuba Čanigová

Hra na gitare

Mgr.art. Metod Podolský

Hra na kontrabas

Mgr.art. Peter Zajaček

Hra na elektrickej gitare

Michal Šimko

Hra na basovej gitare