Pedagógovia strunových nástrojov

Ing. Mgr.art. Karol Kompas, PhD.

Vedúci oddelenia Hra na gitare

Hra na gitare

Mgr.art. Miloš Tomašovič, PhD.

Hra na gitare

Mgr. Ľuba Čanigová

Hra na gitare

Mgr.art. Ľubo Gašpar

Hra na cimbale

Mgr.art. Peter Zajaček

Hra na elektrickej gitare

Michal Šimko

Hra na basovej gitare

Mgr.art. Martin Jantula

Hra na gitare