Pedagógovia dychových a bicích nástrojov

Bc. Mária Pindešová 

vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Karol Lušpai

Hra na trúbke

Rudolf Goga

Hra na saxofón; Hra na klarinet; Hra na zobcovú flautu

Lukáš Slabý

Hra na bicie nástroje

Suchomel Miloslav

Hra na saxofón

Mgr.art. Jaroslav Roček

Hra na pozaunu