Pedagógovia dychových a bicích nástrojov

František Bečka, DiS.art.

Vedúci oddelenia dychových a bicích nástrojov

Hra na trúbke

Mgr.art. Mária Bereczová

Hra na flaute

Lukáš Slabý, DiS.art.

Hra na bicie nástroje

Miloslav Suchomel

Hra na saxofón

Vedúci orchestra

Mgr.art. Laura Nagyová

Hra na flaute

Mag. Marcela Lechtová, MA.

Hra na flaute