Pedagógovia dychových a bicích nástrojov

Bc. Mária Pindešová

vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Lukáš Slabý

Hra na bicie nástroje

Suchomel Miloslav

Hra na saxofón

Vedúci orchestra

prof., PhDr. Ján Budzák, ArtD.

Lesný roh

Mgr.art. Jaroslav Roček

Hra na pozaunu