Pedagógovia dychových a bicích nástrojov

Mgr.art. Mária Bereczová

vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Hra na flaute

Lukáš Slabý

Hra na bicie nástroje

Suchomel Miloslav

Hra na saxofón

Vedúci orchestra

František Bečka, DiS.art.

Hra na trúbke