Umelecká rada

Mgr. Denisa Krajčovičová

Predsedkyňa umeleckej rady

Mgr. art Iveta Zaťková

Vedúca pre umeleckú činnosť

Margaréta Švercelová

Vedúca oddelenia spev

Mgr. art Dominika Krajčovičová

Vedúca oddelenia tanca

Mgr. art. Juraj Mičúnek

Vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. art Andrea Ševčíková

Vedúca oddelenia hry na sláčikové nástroje

Mgr. art Mária Pindešová, Dis. art 

Vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Mária Zliechovcová

Vedúca oddelenia povinného klavíra