Umelecká rada

Mgr. Denisa Krajčovičová

Predsedkyňa umeleckej rady

Margaréta Švercelová - Jezná

Vedúca oddelenia spev

Mgr. art Dominika Krajčovičová

Vedúca oddelenia tanca

Mgr. Gabriela Drgoňová

Vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. art Andrea Šelmeci

Vedúca oddelenia hry na sláčikové nástroje

František Bečka, DiS.art.

Vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Mária Zliechovcová

Vedúca oddelenia povinného klavíra