Umelecká rada

Mgr. Denisa Krajčovičová

Predsedkyňa umeleckej rady

Mgr. Jozef Krasula, ArtD.

Vedúci oddelenia hudobno-dramatického umenia

Margaréta Švercelová

Vedúca oddelenia spev

Tibor Belan

Vedúci oddelenia tanca

Mgr.art. Juraj Mičúnek

Vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Mgr.art. Andrea Ševčíková

Vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Bc. Mária Pindešová

Vedúca oddelenia dychových a bicích nástrojov

Mária Zliechovcová

Vedúca oddelenia povinného klavíra