Mgr. Jozef Krasula ArtD.

vedúci oddelenia HDU

Jozef Krasula (1961) vyštudoval kulturológiu na Filozofickej fakulte UK Bratislava a absolvoval doktorandské štúdium réžie a dramaturgie na DF VŠMU v Bratislave. Je absolventom trojročného kurzu réžie u Petra Scherhaufera. Divadelnej réžii sa venuje viac ako 40 rokov a má za sebou viac ako 80 inscenácií. Pracoval o.i. ako riaditeľ vydavateľstva denníka Sme. Režíroval v Mestskom divadle Zlín, Divadle Aréna Bratislava, MDPOH Bratislava, Divadle J. Palárika Trnava, Divadle 7 a půl Brno, v Štátnej opere v Banskej Bystrici a v Mestskom divadle Bratislava, ktorého bol zakladateľom a riaditeľom. Pod jeho vedením sa Divadelné združenie Partizánske stalo jedným z najúspešnejších amatérskych divadelných súborov v histórii. Za svoje inscenácie získal trikrát Cenu za tvorivý čin roka. Ako herec a režisér sa zúčastnil desiatok divadelných festivalov na Slovensku, v Japonsku, Fínsku, Dánsku, Nemecku, Mexiku, Litve, Maďarsku, Veľkej Británii, Turecku, Švajčiarsku, Juhoslávii, Holandsku, Španielsku a 2x na Svetovom festivale v Monaku. Je prezidentom Slovenského strediska Medzinárodnej asociácie amatérskeho divadla AITA/IATA a od r. 2007 vyučuje herectvo na Súkromnom konzervatóriu D. Kardoša v Topoľčanoch. Je spolumajiteľom Galérie Michalský dvor Bratislava. 

Divadelník a režisér Jozef Krasula

Kontakt