Chránime deti

Na základe príkazu Prezidenta Policajného zboru v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na základných a stredných školách zverejňujeme kontaktnú linku. 

V prípade šikany či už v školskom prostredí, alebo domácom prostredí môžete kontaktovať dole uvedenú adresu.

Linka pomoci pre deti

chranimedeti@minv.sk