Najlepšie reklamné videá našich konzervatoristov

Vážení kolegovia, rodičia a priatelia školy 

Ak sa budete rozhodovať o 2 % vašej zaplatenej dane z príjmov, uchádzame sa o Vašu priazeň!