WEB SÚKROMNÉHO KONZERVATÓRIA DEZIDERA KARDOŠA V TOPOĽČANOCH JE PRESMEROVANÝ NA TEJTO STRÁNKE:


WWW.SKDK.SK