Populárny spev


Pedagógovia v odbore

Alica Gogová

Mgr. art. Helena Ševčíková

Mgr. Danica Matruščínová

Mgr. Ester Wiesnerová Dis.art

Martin Hudec Dis.art

Mgr. Ivanna Bagová 

Lucia Kollárová

Mgr. Marcel Chropúvka


Najnovšie články

Populárny spev ako pojem si ľudia často zamieňajú s jedným hudobným štýlom a to je POP. Hudba 20. a 21. storočia sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou umeleckých smerov a skupín napr. Soul, Blues, Jazz, Hip hop, country a pod. Na konzervatóriu v Topoľčanoch žiaci populárneho spevu študujú predmety zhodné z hudobníkmi ako napríklad, harmónia, rytmus a...

Najnovšie videá i archív