Populárny spev


Pedagógovia v odbore

Alica Gogová

Mgr. art. Helena Ševčíková

Mgr. Danica Ševčíková

Martin Hudec Dis.art

Mgr. Ivanna Bagová 

Mgr. Lucia Kollárová

Mgr. Marcel Chropúvka


Mgr.art. Peter Ďurovec

Najnovšie články

Populárny spev ako pojem si ľudia často zamieňajú s jedným hudobným štýlom a to je POP. Hudba 20. a 21. storočia sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou umeleckých smerov a skupín napr. Soul, Blues, Jazz, Hip hop, country a pod. Na konzervatóriu v Topoľčanoch žiaci populárneho spevu študujú predmety zhodné z hudobníkmi ako napríklad, harmónia, rytmus a...

Najnovšie videá i archív