Vedenie a administratíva

Mgr. Denisa Krajčovičová

Riaditeľka

denikrajcovicova@gmail.com


Mgr. Zuzana Ličková

Manažérka a personalistka 

zriaďovateľka 

zuzalicko@gmail.com

Ing. Branislav Gális

Manažér a správca siete

zriaďovateľ

branislavgalis@gmail.com

Mgr. Júlia Chudá, DiS.art.

Zástupkyňa

zastupca@skdk.sk

MgA. Marek Mosnár

Zástupca

zastupca@skdk.sk

PhDr. Jana Horilová

Výchovný poradca

jana.horilova@gmail.com

Ing. Gabriela Palušová

Asistentka riaditeľky

skdk@skdk.sk

Alena Kúdelová

Mzdová a personálna referentka

admin@skdk.sk