Pedagógovia hudobno-dramatického umenia

Mgr. art. Jana Labajová

Herecká tvorba, Umelecký prednes, Javiskový pohyb

Michaela Liptáková DiS. art.

Umelecký prednes

Mgr. art Lukáš Púchovský

Herecká tvorba, Umelecký prednes

Miroslav Bakura Dis. art.

Moderovanie, Práca pred kamerou a mikrofónom