Pedagógovia hudobno-dramatického umenia

Michaela Liptáková DiS. art.

Umelecký prednes, Moderovanie

Mgr. art Lukáš Púchovský

Umelecký prednes, Práca pred kamerou a mikrofónom

Mgr. Laura Tóth

Umelecký prednes, Javisková reč, Javiskový pohyb

Mgr. Nikola Gažová, DiS.art.

Umelecký prednes, Javisková reč

Mgr.art. Daniela Michalíková

Javisková reč, Základy herectva, Umelecký prednes