Pedagógovia hudobno-dramatického umenia

Michaela Liptáková DiS. art.

Umelecký prednes, Moderovanie

Mgr. art Lukáš Púchovský

Herecká tvorba, Umelecký prednes

Miroslav Bakura Dis. art.

Práca pred kamerou a mikrofónom 

Mgr.art. Daniela Michalíková

Javisková reč, Základy herectva, Umelecký prednes