Mgr. art Radovan Hudec

herecká tvorba, umelecký prednes, javisková reč

Radovan Hudec (1981). Narodil sa a vyrástol v Bratislave. Po skončení Konzervatória v Bratislave (hudobno-dramatický odbor) pokračoval v štúdiu na divadelnej fakulte VŠMU pod vedením Emila Horvátha a Juraja Slezáčka. Profesionálnu kariéru začal v roku 2004, keď nastúpil do činohry Štátneho divadla v Košiciach, kde bol interným členom súboru päť rokov (2005-2009). Toto obdobie umožňujúce stvárňovanie rozmanitých postáv ho posunulo k vyzretosti hereckého prejavu. Potom sa presťahoval do Nitry, kde nastúpil do angažmán v Starom divadle Karola Spišáka. Tu zotrval desať rokov (2009-2019). Významnou súčasťou jeho osobného aj profesijného života je hudba. Multiinštrumentálne schopnosti mu umožnili účinkovanie na rôznych scénických projektoch. Od 1.1.2020 je "herec na voľnej nohe". Spolupracuje s Túlavým divadlom, hosťuje v Divadle Andreja Bagara, a taktiež naďalej hosťuje v Štátnom divadle v Košiciach. Od roku 2012 pôsobí aj ako pedagóg hereckej tvorby a umeleckého prednesu na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde ako sám vraví - "svoje vedomosti a divadelné skúsenosti posúva ďalej". Taktiež je členom Občianskeho združenia Štúdio súkromného konzervatória Dezidera Kardoša, ktoré sa venuje obohateniu pedagogicko-vzdelávacieho procesu a ponúka študentom, aj samotným tvorcom priestor na javiskovú realizáciu (zábavno-vedomostný kvíz Ja viem, talkshow Cez2re, odovzdávanie výročných cien Šupa roka...) Príležitostne účinkuje v televízii (V mene zákona, Kuchyňa, Jenny, Oteckovia, Rodinné prípady Skutočné prípady...), rozhlase a dabingu. Počas svojej doterajšej divadelnej praxe naštudoval viac ako štyridsaťpäť divadelných inscenácii a odohral cez tisíc päťsto repríz. Zúčastnil sa mnohých divadelných festivalov a prehliadok doma i v zahraničí. Je držiteľom výročnej ceny literárneho fondu v oblasti divadla. Okrem divadelného umenia ho uchvátili kone. Je majiteľom dvoch hnedákov. Venuje sa jazde na koni, a spolu so súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša organizuje jazdecký tábor (od roku 2016), kde študentom dokazuje, že :" jazdenie a herectvo nie sú od seba natoľko vzdialené, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať."

Kontakt