Mgr. Ladislav Tischler PhD.

herecká tvorba , pantomíma

Ladislav Tischler (1983) - Absolvent Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - odbor učiteľstvo hudobno-dramatického umenia (titul Mgr.) a didaktika hudby (titul PhD.). Okrem hudobno-dramatického vzdelávania sa venuje aj interpretačnej činnosti, ako herec a režisér účinkoval v rôznych divadelných projektoch a predstaveniach. Ako interprét spolupracoval na niekoľkých školských predstaveniach Univerzity Konštantína filozofa v Nitre, napríklad Jozef a jeho zázračný farebný plášť (réžia Peter Oravec), Ples upírov (réžia Peter Oravec), Cyráno z predmestia (réžia Pavol Smolík), alebo Jesus Christ superstar (réžia Pavol Smolík), ale aj v rôznych divadelných združeniach, či zoskupeniach napríklad projekt Veľkí herci spievajú malým deťom I. a II. (divadlo Úsmev, réžia Alena Michalidesová), Klauni v pekle (divadlo Úsmev, réžia Patrik Lančarič), Malomeštiakova Svadba (divadlo A a Shanti Prievidza, réžia Jozef Krasula), či O snoch krídlach a psovi Hurikánovi (Divadelné združenie Partizánske, réžia Jozef Krasula). Ako interprét hereckých postáv odohral viac ako päťsto produkcií a zúčastnil sa aj mnohých zahraničných festivalov napríklad v Kanade, Japonsku, Monaku, Nemecku, Španielsku, Švédsku, či v Holandsku. Ako tvorca divadelných predstavení sa zameriava na fyzické divadlo a so svojimi projektmi sa zúčastnil niekoľkých divadelných festivalov napríklad v Taliansku (jeho inscenácia získala hlavnú cenu festivalu v Sanreme) a v Rusku. Každoročne vedie workshopy fyzického divadla a kreatívneho myslenia nielen na Slovensku, ale napríklad aj v talianskom Teatro Torre del Lago Puccini. Popri interpretačnej a režijnej činnosti sa venuje aj pedagogickej sfére, pôsobí ako pedagóg herectva a pantomímy na Súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Po ukončení doktorandského štúdia na Katedre hudby Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre začal pôsobiť v roku 2012 na tej istej katedre ako odborný asistent a pedagóg didaktiky a metodiky hudobno-dramatického umenia a dejín divadla. 

Kontakt