Korepetítori

Mgr. Oľga Šuppová 

Lýdia Schottertová Dis. art 

Mgr. Gabriela Drgoňová 

MgA. Marek Mosnár Dis. art

Štefan Zamiška

Mgr. art Iveta Zaťková  

Mgr. art Jaroslav Hruška

Mgr. Ivana Zaťková 

Mgr. Tomáš Dúcky

Mgr. art Pavol Farkaš

Marianna Nersesjan

MgA. Tomáš Švajda

Tomáš Martinek