Korepetítori

Mgr. Oľga Šuppová

Lýdia Schottertová Dis. art

Mgr. Gabriela Drgoňová

MgA. Marek Mosnár Dis. art

Štefan Zamiška

Mgr. art Iveta Zaťková 

Mgr. art Jaroslav Hruška

Mgr. Ivana Zaťková

Mgr. Tomáš Dúcky

Mgr. art Pavol Farkaš

Marianna Nersesjan

MgA. Tomáš Švajda

Tomáš Martinek