Pedagógovia spevu

Margaréta Švercelová

vedúca oddelenia spev

Operný spev, Neoperný spev, Šansón 

Alica Gogová

Neoperný spev, Šansón

Mgr. Danica Matuščínová

Neoperný spev, Šansón

Mgr. Marcel Chropúvka

Neoperný spev, Šansón

Mgr. Ivanna Bagová

Neoperný spev, Šansón

Mgr. art. Helena Ševčíková

Operný spev, Neoperný spev, Šansón

Mgr.art. Mária Viktória Sokolová

Operný spev, Neoperný spev, Šansón

Mgr.art. Helena Becse Szabó ArtD.