Pedagógovia spevu

Alica Gogová

Populárny spev

Mgr. art. Helena Ševčíková

Operný spev, Populárny spev

Mgr.art. Helena Becse Szabó ArtD.

operný spev 

Mgr. Danica Matuščínová

Populárny spev

Mgr. Ivanna Bagová

Populárny spev

Mgr. Marcel Chropúvka

Populárny spev

Mgr.art. Mária Viktória Sokolová

Operný spev, Populárny spev

Martin Hudec Dis.art

Populárny spev

Lucia Kollárová

Populárny spev