Pedagógovia spevu

Alica Gogová

Populárny spev

Mgr. art. Helena Ševčíková

Operný spev, Populárny spev

Mgr.art. Zuzana Onodiová

Populárny spev

Mgr. Danica Ševčíková

Populárny spev

Mgr. Ivanna Bagová

Populárny spev

Mgr. Marcel Chropúvka

Populárny spev

Martin Hudec Dis.art

Populárny spev

Mgr. Lucia Kollárová

Populárny spev 

MgA. Romana Belianská

Populárny spev, Operný spev 

Mgr.art. Peter Ďurovec

Populárny spev, Operný spev

Bc. Marek Kotlár

Operný spev