Pedagógovia sláčikových nástrojov

Štefan Banyák, DiS.art.

Hra v ľudovom súbore

Silvia Šarköziová

Spev v ľudovom súbore

Ernest Šarközi

Hra v ľudovom súbore