Baví ťa umenie, herectvo, tanec, spev alebo hra na nástroji? Láka ťa možnosť zahrať si v orchestri, kapele, zaspievať v muzikáli alebo zatancovať v balete? Chceš žiť aktívny umelecký život?

Každý štvrtok môžeš stáť na divadelných doskách v Štúdiu SKDK, moderovať v rádiu, alebo koncertovať na množstve akcií. Môžeš sa zúčastniť celoslovenských i medzinárodných súťaží, workshopov so známymi umelcami nielen zo Slovenska, interpretačných kurzov a festivalov.

Si deviatak alebo už máš nejaké vyššie vzdelanie? Si u nás vítaný.


Prihlášky je potrebné zaslať do 20. marca 2024

Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY: skdk@skdk.sk

POŠTOU: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Gagarinova 2490/13

95501 Topoľčany

INFORMÁCIE: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025

Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.


Termíny konania prijímacích skúšok

1. termín: 29. - 30. apríl 2024

2. termín: 9. máj 2024

K prihláške sú povinné nasledovné prílohy:

Lekárske potvrdenie od FONIATRA - v prípade podávania prihlášky na študijný odbor HDU a SPEV 

Lekárske potvrdenie od ORTOPÉDA - v prípade podávania prihlášky na študijný odbor TANEC

Lekárske potvrdenie od VŠEOBECNÉHO LEKÁRA - v prípade podávania prihlášky na študijný odbor HUDBA


 • Štúdium trvá 6 rokov. Po 4 rokoch ťa čaká maturita a v 6. ročníku absolventské skúšky, po ktorých získaš právo používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", ktorý sa uvádza za priezviskom. 
 • Naša história sa začala písať v roku 1994. Tých 26 rokov sme využili na formovanie množstva umelcov, zúčastnili a priniesli diplomy z mnohých súťaží. Pár príkladov: Festival di Sanremo (1.miesto), Festival Tjumen, Mezinárodní interpretační soutež dychových nástrojú Brno (3. miesto), Dancestar Chorvátsko - Poreč (2. miesto), Showtime Budapešť (1., 2., 3. miesto), Súťaž študentov konzervatórií SR (1.miesto), Priestor pre talent (1.miesto), PANart (1.miesto). Spolupracujeme s umelecky zameranými organizáciami a školami v Čechách. Napr. Mestské divadlo Zlín, Konzervatórium Ostrava, AMU Praha, JAMU Brno. 
 • Vytvárame školské projekty - balet, muzikál, opereta. Organizujeme celoslovenskú súťaž Priestor pre talent, spoluorganizujeme festival Topoľčianska hudobná jar a jeseň, medzinárodné organové kurzy.
 • Nájdeš nás na Gagarinovej ulici č. 2049/13 v Topoľčanoch. 
 • Ak hľadáš školu s pedagógmi, ktorí svoje povolanie berú ako poslanie, vtiahnu ťa do umeleckého sveta, budú ťa počúvať a určite si ťa získajú svojim ľudským prístupom, tak príď študovať k nám. 
 • Cíť sa v škole ako doma: Máš k dispozícii kuchynku, oddychovú zónu, pingpongový stôl, biliard, posilňovňu. Žijeme ekologicky, triedime odpad, zapájame sa do výzvy Upracme si svoje mesto.
 • Čo ti ponúkame: Kvalitné vzdelanie v štyroch hlavných študijných odboroch

 • Baví ťa džez a populárna hudba? Máš možnosť prihlásiť sa na špecializáciu v odbore
 • Hudba:- elektrická gitara (popri klasickej gitare) - basová gitara (popri kontrabase)- saxofón- bicie nástroje- klavír
 • Spev:- populárny spev- muzikálový spev- operetný spev
 • Bavia ťa jazyky? Zúčastni sa na olympiáde
 • U nás vyučujeme:- anglický jazyk,- nemecký jazyk,- taliansky jazyk, - francúzsky jazyk,- latinský jazyk
 • Chceš sa naučiť jazdiť na koni? Každoročne organizujeme pre študentov 2. ročníka herectva jazdecký kurz.
 • Chceš sa naučiť lyžovať, či bežkovať ? V prvom ročníku ti to umožníme na lyžiarskom a bežkárskom kurze.
 • Máš vzťah k novinárčine? A chceš sa stať súčasťou redakcie školského časopisu? Máš jedinečnú príležitosť! Mesačne môžeš svoje príspevky uverejňovať v školskom časopise.
 • Ak máš radšej moderovanie, nahraj v našom nahrávacom a dabingovom štúdiu rozhovor so zaujímavými osobnosťami, vypočujeme si ťa v Rádiu Topoľčany.