Prijímacie skúšky

KÓD ŠKOLY: 042120420

Milí uchádzači,

z dôvodu pandémie koronavírusu sa môže v tomto roku prijímacie konanie uskutočniť dvoma spôsobmi. Pokiaľ bude situácia ohľadne pandémie priaznivá, radi vás privítame u nás v škole. Ak sa situácia nezlepší a mimoriadne okolnosti budú pretrvávať, bude to pre nás i pre vás nová výzva ,,robiť veci inak". Uvedomujeme si, že virtuálny priestor nenahradí osobný kontakt a preto aj hodnotenie vašich výkonov v zaznamenaných videách chceme doplniť online pohovorom a dotazníkom, s cieľom dozvedieť sa o vás čo najviac.

1. termín: 5.- 6. máj 2021

2. termín: 12.- 13. máj 2021

Týmto by sme vás chceli povzbudiť a dodať vám chuť a odvahu pri príprave zadaných úloh, úprimne sa tešíme, že budeme mať príležitosť spoznať sa s vami aspoň virtuálne. Veríme, že v novom školskom roku sa uvidíme s väčšinou z vás...

Spolu to zvládneme ... 😉

Vyplnené prihlášky nám zašlite

ELEKTRONICKY: skdk@skdk.sk

POŠTOU: Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša
Gagarinova 2490/13
95501 Topoľčany

               informácie: tel. číslo: 038/5320024 alebo 0914 320 025

Na základe prihlášky Vám zašleme všetky potrebné informácie.


Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka 

Baví ťa umenie, herectvo, tanec, spev alebo hra na nástroji? Láka ťa možnosť zahrať si v orchestri, kapele, zaspievať v muzikáli alebo zatancovať v balete? Chceš žiť aktívny umelecký život? 

Každý štvrtok môžeš stáť na divadelných doskách v Štúdiu SKDK, moderovať v rádiu alebo koncertovať na množstve akcií. Môžeš sa zúčastniť celoslovenských i medzinárodných súťaží, workshopov so známymi umelcami nielen zo Slovenska, interpretačných kurzov a festivalov. 

Si deviatak alebo už máš nejaké vyššie vzdelanie? Si u nás vítaný.

Prihlášky je potrebné zaslať do 16. apríla 2021. 

Štúdium trvá 6 rokov. Po 4 rokoch ťa čaká maturita a v 6. ročníku absolventské skúšky, po ktorých získaš právo používať titul "diplomovaný umelec" so skratkou "DiS.art", ktorý sa uvádza za priezviskom. 

Naša história sa začala písať v roku 1994. Tých 26 rokov sme využili na formovanie množstva umelcov, zúčastnili a priniesli diplomy z mnohých súťaží. 

Pár príkladov: Festival di Sanremo (1.miesto), Festival Tjumen, Mezinárodní interpretační soutež dychových nástrojú Brno (3. miesto), Dancestar Chorvátsko - Poreč (2. miesto), Showtime Budapešť (1., 2., 3. miesto), Súťaž študentov konzervatórií SR (1.miesto), Priestor pre talent (1.miesto), PANart (1.miesto)Spolupracujeme s umelecky zameranými organizáciami a školami v Čechách. Napr. Mestské divadlo Zlín, Konzervatórium Ostrava, AMU Praha, JAMU Brno. 

Vytvárame školské projekty - balet, muzikál, opereta. Organizujeme celoslovenskú súťaž Priestor pre talent, spoluorganizujeme festival Topoľčianska hudobná jar a jeseň, medzinárodné organové kurzy.

Nájdeš nás na Gagarinovej ulici č. 2049/13 v Topoľčanoch. 

Ak hľadáš školu s pedagógmi, ktorí svoje povolanie berú ako poslanie, vtiahnu ťa do umeleckého sveta, budú ťa počúvať a určite si ťa získajú svojim ľudským prístupom, tak príď študovať k nám. 

Cíť sa v škole ako doma: Máš k dispozícii kuchynku, oddychovú zónu, pingpongový stôl, biliard, posilňovňu. Žijeme ekologicky, triedime odpad, zapájame sa do výzvy Upracme si svoje mesto.

Čo ti ponúkame: Kvalitné vzdelanie v štyroch hlavných študijných odboroch• 

Hudobno-dramatické umenie• 

Tanec• 

Spev• 

Hudba•

Baví ťa džez a populárna hudba? Máš možnosť prihlásiť sa na špecializáciu v odbore Hudba:- elektrická gitara (popri klasickej gitare) - basová gitara (popri kontrabase)- saxofón- bicie nástroje- klavír

V odbore Spev:- populárny spev- muzikálový spev- operetný spev

Bavia ťa jazyky? Zúčastni sa na olympiáde 

U nás vyučujeme:- anglický jazyk,- nemecký jazyk,- taliansky jazyk, - francúzsky jazyk,- latinský jazyk

Chceš sa naučiť jazdiť na koni? Každoročne organizujeme pre študentov 2. ročníka herectva jazdecký kurz.

Chceš sa naučiť lyžovať, či bežkovať ? V prvom ročníku ti to umožníme na lyžiarskom a bežkárskom kurze.

Máš vzťah k novinárčine? A chceš sa stať súčasťou redakcie školského časopisu? Máš jedinečnú príležitosť! Mesačne môžeš svoje príspevky uverejňovať v školskom časopise. 

Ak máš radšej moderovanie, nahraj v našom nahrávacom a dabingovom štúdiu rozhovor so zaujímavými osobnosťami, vypočujeme si ťa v Rádiu Topoľčany.