Prijímacie skúšky

KÓD ŠKOLY: 042120420

Vyplnené prihlášky nám zašlite ELEKTRONICKY na emailovú adresu: skdk.prijimacky2020@gmail.com najneskôr do 19. júna 2020

Prijímacie skúšky sa budú konať 23. júna 2020 prezenčnou formou.

UPRAVENÉ KRITÉRIÁ PRE PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Milí uchádzači, z dôvodu pandémie koronavírusu sa v tomto roku prijímacie konanie uskutočňuje za mimoriadnych okolností a sú ako pre vás, tak i pre nás novou výzvou ,,robiť veci inak" .Uvedomujeme si, že virtuálny priestor nenahradí osobný kontakt a preto aj hodnotenie vašich výkonov v zaznamenaných videách chceme doplniť online pohovorom a dotazníkom, s cieľom dozvedieť sa o vás čo najviac. Týmto by sme vás chceli povzbudiť a dodať vám chuť a odvahu pri príprave zadaných úloh, úprimne sa tešíme, že budeme mať príležitosť spoznať sa s vami aspoň virtuálne. Veríme, že v novom školskom roku sa uvidíme s väčšinou z vás...
Spolu to zvládneme ... 😉

Požiadavky na prijímacie skúšky do 1. ročníka šk.r. 2020/2021