Hudba

Ako absolvent našej školy získaš po ukončení súvislého šesťročného vzdelávania vyššie odborné umelecké a umelecko-pedagogické vzdelanie. Prvé štyri roky uzatvára maturitná skúška. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).