Pedagógovia tanca

Mgr. art. Dominika Krajčovičová, Dis. art

Vedúca oddelenia

Klasický tanec, Rozbor umeleckých diel


Tibor Belan

klasický tanec, moderný tanec

Mgr.art. Tomáš Bakyta

ľudový tanec, tanec s partnerom

Mgr.art. Lukáš Bobalík, DiS.art.

moderný tanec, tanec s partnerom

Mgr. art. Eva Priečková 

javiskový pohyb, moderný tanec

Eva Chabroňová  

tanečná gymnastika

Mgr. art. Michaela Jurenková

Klasický tanec, Moderný tanec, Javiskový pohyb

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

fyziológia a hygiena pohybového aparátu