Pedagógovia tanca

Mgr. Dominika Krajčovičová

Vedúca oddelenia

klasický tanec


Tibor Belan

klasický tanec, moderný tanec

Mgr.art. Tomáš Bakyta

ľudový tanec, tanec s partnerom

Mgr.art. Lukáš Bobalík, DiS.art.

moderný tanec, tanec s partnerom

Mgr. art. Eva Priečková 

javiskový pohyb, moderný tanec

Eva Chabroňová  

tanečná gymnastika

Mgr.art. Michaela Jurenková

klasický tanec, moderný tanec

prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.

fyziológia a hygiena pohybového aparátu