Mgr., Mgr. art. Dominika Krajčovičová, DiS. art.

Sem vložte podnadpis

Mgr., Mgr. art. Dominika Krajčovičová, DiS. art.

Vyštudovala odbor Kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Je absolventkou Katedry tanečnej tvorby Vysokej školy Múzických Umení v Bratislave v odbore Tanečné umenie. Absolvovala certifikovaný vzdelávací kurz s názvom Vědomé tělo v DanceLAB v Prahe pod vedením lektorky Reny Milgrom. Kurz bol postavený na teoretických základoch somatických disciplín Labanovej analýzy pohybu, Bartenieff fundamentals, Body mind centering, Authentic movement a Hakomi method. Program v sebe koncipoval štandard kvality asociácie ISMETA - International Somatic Movement Education and Therapy Association. Počas aktívneho štúdia participovala na viacerých medzinárodných súťažiach ako model pre tanečnú fotografiu v spolupráci umeleckého fotografa Erika Šveca. V tejto súvislosti prostredníctvom fotografie získali niekoľko ocenení ako napr. 1.miesto v súťaži "Tiene", webstránka Viewbug.com (2014), 3. miesto v súťaži "Tiene" na webstránke focusedphotographers.com (2015), 1. miesto v súťaži "Čiernobiela fotografia", webstránka kujaja.com (2016), 1.miesto v súťaži "Urban Street Art", webstránka thephotographicangle.co.uk (2016). Umelecké fotografie bolo možné vzhliadnuť vo viacerých časopisoch a na exhibíciách ako napr. v časopise Československá Fotografie 35/2016, súčasť exhibície na urban festivale Mulafest v Madride (2018). V rámci choreografickej práce spolupracovala pri tvorbe muzikálu Základnej umeleckej školy Tibora Sládkoviča Soľ nad Zlato (2018). Ako choreograf a pedagóg sa zúčastnila na viacerých domácich a medzinárodných tanečných súťažiach, Majstrovstiev Európy a Sveta napr. v Maďarsku v Budapešti a v Balatonfüred, v Českej republike v Brne a v Prahe, v Rumunskom Brašove, v Chorvátskom meste Poreč, a aj v Poľskom Krakove. V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Základnej umeleckej škole Tibora Sládkoviča v Šuranoch, a zároveň aj ako pedagóg na Súkromnom Konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Študuje doktorandské štúdium v odbore Kulturológia na Filozofickej Fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.