Mgr.art. Michaela Jurenková

Sem vložte podnadpis

S tancom začala už v útlom detstve v rodnej Prievidzi. V SZUŠ Xoana sa venovala nielen základným tanečným technikám ako klasický, ľudový a moderný tanec, ale aj rôznym iným tanečným štýlom ako latinsko-americké aorientálne tance či revuál. Počas stredoškolského štúdia na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského tu taktiež nadobudla svoje prvé skúsenosti s pedagogickou činnosťou v oblasti tanca. Spolupracovala na tvorbe choreografií, prostredníctvom ktorých sa zúčastnila a úspešne reprezetovala mesto Prievidza i SZUŠ na celoslovenských či medzinárodných súťažiach.

Jej alma mater sa stala Vysoká škola múzických umení v Bratislave, ktorú v študijnom program tanečné umenie absolvovala s vyznamenaním. Počas vysokoškolských štúdií účinkovala na podujatiach a predstaveniach rôzneho druhu, napríklad i na doskách SND v rámci predstavenia "Večer tanečného umenia" či v Los Angele v rámci "Hollywood Dance Jamz". Bola členkou tanečného zoskupenia Moving Souls, kde pod vedením Viky Kozákovej účinkovala v jednom z jej autorských predstavení s názvom "Človečina". Taktiež bola súčasťou tvorby slovenských videoklipov, koncertov či filmovej rozprávky "O liečivej vode", ktorá je výsledkom koprodukcie RTVS, ČT a Trigon Production. Po absolvovaní VŠMU hosťovala v muzikálovom titule "King and I" v rámci podujatia Seefestspiele Morbisch v Rakúsku.

Ďalšie pedagogické skúsenosti nadobudla v o.z. elledanse, kde vytvorila viac ako 21 choreografií, ktoré boli úspešné na slovenských i medzinárodných súťažiach v Česku, Maďarsku či Chorvátsku. Za svoj najväčší úspech považuje titul majstra sveta v kategórii modern sólo v chorvátskom Poreči. Svoje choreografické skúsenosti mala možnosť prezentovať aj v Radošinskom naivnom divadle, v divadle Nová scéna či v SND prostredníctvom hosťujúcich tanečných a divadelno-tanečných predstavení ako "Príbeh z lesa" a"Dance Come Back 2" v produkcii o.z. elledanse, "Smoliari" v produkcii SKDK Topoľčany či "Večer tanečného umenia" v produkcii KTT VŠMU v spolupráci s o.z. elledanse.

Svoje tanečné i pedagogické skúsenosti, poznatky a vedomosti zo širokého spektra tanečných techník neustále obohacuje vďaka množstvu workshopov s významnými osobnosťami ako Pál Frenák (HU), Joe Alegado (USA), Dollie Henry (UK), Jeremy Lepine (BE), Esther Louise Balfe (AT), Sophie Billy (FR), Marina Krutovskaya (RF) či Christine Ghiardi (USA) a iní.

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg klasického a moderného tanca. Jej cieľom je najmä šíriť lásku k tancu.