Mgr.art. Michaela Jurenková

Sem vložte podnadpis

Mgr. art. Michaela Jurenková

Moja tanečná cesta začala v rodnej Prievidzi už v útlom detstve. V SZUŠ Xoana som sa venovala nielen základným tanečným technikám ako klasický, ľudový a moderný tanec, ale aj rôznym iným tanečným štýlom ako latino, orient či revuál.
Počas štúdia na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi som tu taktiež nadobudla svoje prvé skúsenosti s pedagogickou činnosťou v oblasti tanca. V tomto období som mala možnosť spolupracovať aj na tvorbe choreografií, prostredníctvom ktorých som sa zúčastnila i množstva rôznych celoslovenských či medzinárodných súťaží a podujatí. Mesto i SZUŠ sme úspešne reprezentovali napríklad aj v Česku, Maďarsku či Chorvátsku.
Mojou alma mater sa stala Vysoká škola múzických umení v Bratislave, ktorú som v študijnom programe tanečné umenie absolvovala s vyznamenaním. Počas vysokoškolských štúdií som mala možnosť účinkovať na podujatiach a predstaveniach rôzneho druhu, napríklad i na doskách SND. Neskôr som využila príležitosť reprezentovať moderný tanec v Los Angeles vďaka Vike Kozákovej (SK). Zažila som však aj komerčnú stránku tanca prostredníctvom slovenských videoklipov, koncertov či filmovej rozprávke "O liečivej vode", ktorá je výsledkom koprodukcie RTVS, ČT a Trigon Production.
Svoje tanečné i pedagogické skúsenosti, poznatky a vedomosti so širokého spektra tanečných techník neustále obohacujem vďaka množstvu kurzov, workshopov a prednášok doma i v zahraničí. Zo všetkého by som rada spomenula významné osobnosti ako Katka Hajsterová (SK), Pál Frenák (HU), Joe Alegado (USA), Dollie Henry (UK), Jeremy Lepine (BE), Esther Louise Balfe (AT), Sophie Billy (FR), Marina Krutovskaya (RF) či Christine Ghiardi (USA) a iní.
Svoje choreografické skúsenosti som mala možnosť prezentovať v Radošinskom naivnom divadle v Bratislave prostredníctvom spolupráce na divadelno-tanečnom predstavení s názvom Príbeh z lesa. V súčasnosti pôsobím ako pedagóg klasického a moderného tanca. Mojim cieľom je najmä šíriť lásku k tancu.