Mgr. art. Tomáš Bakyta

Mgr. art. Tomáš Bakyta. Tanečík, Choreograf, Pedagóg.

Po absolvovaní súkromného konzervatória Heleny Madariovej v Nitre, pokračoval v štúdiu na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v odbore didaktika ľudového tanca. Počas štúdia bol konkurzantom v umeleckom súbore Lúčnica. Už v čase štúdia na konzervatóriu spolupracoval s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre ako tanečník na viacerých muzikáloch - Ples Upírov, Cyráno z Predmestia, Jesus Christ Superstar a s folklórnymi súbormi - FS Vtáčnik, DFS Malý Vtáčnik, Senior Vtáčnik, FS Furmani. Od roku 2015 je členom umeleckej rodiny na súkromnom konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Následne v roku 2017 nadviazal spoluprácu s folklórnym súborom Folklór 75 v Zurichu (choreografia - "v Myjave na zábave"). Vo Folklórnom súbore Vtáčnik pôsobil najskôr ako tanečník, neskôr ako pedagóg tanca a od roku 2018 v tomto súbore zastáva funkciu umelecké vedúceho a choreografa súboru. Od roku 2019 je členom tanečnej zložky Opereta / Muzikál v divadle Jiřího Myrona v Ostrave (Dej se co dej, West side story," Harpagon je Lakomec?"). Príležitostne pôsobí ako lektor ľudového tanca nie len na Slovensku ale aj v zahraničí (Hornonitrianske folklórne slávnosti, Páračky "Na ľudovú nôtu",...). V choreografickej činnosti sa angažuje nielen vo Folklórnych súboroch, ale aj v divadlách a iných inštitúciách- Spišského divadlo ( Jánošík, 2015) ,konzervatóriu Topoľčany (Hrnčiarsky bál, 2018).