Koncertná sála

V koncertnej sále sa nachádzajú dve pamätné tabule. Zakladateľa SKDK a SŠUP Topoľčany Mgr. Vladimíra Gálisa a hudobného skladateľa Dezidera Kardoša, ktorého meno nesie konzervatórium v Topoľčanoch. Autorom reliéfov je profesor SŠUP akademický maliar Emil Fulka.