Pedagógovia sláčikových nástrojov

Mgr. art. Andrea Šelmeci

vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Hra na husliach

Mgr. art. Alexander Rikoň

Hra na husliach, Hra na viole

Mgr. art. Metod Podolský, Art.D.

Hra na kontrabas