Pedagógovia sláčikových nástrojov

Mgr. art. Andrea Ševčíková

vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Hra na husliach

Mgr. art. Alexander Rikoň

Hra na husliach

Mgr. art. Marietta Rybáriková

Hra na violončele

Mgr. art. Metod Podolský, Art.D.

Hra na kontrabas