Pedagógovia povinného klavíra

Mária Zliechovcová 

vedúca oddelenia povinného klavíra

Vladimír Fraňo

Mgr. Martina Ondrušková

Mgr. Renáta Žoldošová

Mgr. Júlia Chudá

Mgr.art. Iveta Zaťková