Operný spev

Sem vložte podnadpis

Pedagógovia v odbore

Margaréta Švercelová

operný spev, neoperný spev, šansón

Mgr. art Helena Ševčíková

operný spev, neoperný spev, šansón

Mgr. art. Helena Becse Szabó ArtD.

operný spev

Najnovšie články

Workshopy populárneho a džezového spevu realizuje Adriena Bartošová a iní významní speváci zo Slovenska či zahraničia. Napríklad Gabor Winand (Maďarsko). Každoročne spolupracujeme s profesionálnymi umelcami ako Robo Opatovský, Mária Čírová či Mário Kulli Kolár.

Počas štúdia získaš schopnosť na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, schopnosť aplikovať získané vedomosti a schopnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Po skončení štúdia budeš pripravený na vysokoškolské štúdium a na rozširovanie svojho odborného umeleckého a umelecko-pedagogického...

Najnovšie videá

Vložte svoj text