Spev

Túžiš po kariére operného speváka/speváčky? Máš hlas, ktorý je niečímvýnimočný? Začni študovať operný spev na našej škole!


Workshopy populárneho a džezového spevu realizuje Adriena Bartošová a iní významní speváci zo Slovenska či zahraničia. Napríklad Gabor Winand (Maďarsko). Každoročne spolupracujeme s profesionálnymi umelcami ako Robo Opatovský, Mária Čírová či Mário Kulli Kolár.

Počas štúdia získaš schopnosť na vyššej odbornej úrovni podať profesionálny umelecký výkon, schopnosť aplikovať získané vedomosti a schopnosti v profesionálnej praxi či už ako sólista alebo ako člen umeleckých telies. Po skončení štúdia budeš pripravený na vysokoškolské štúdium a na rozširovanie svojho odborného umeleckého a umelecko-pedagogického...

Naši pedagógovia ťa naučia správnu dychovú a hlasovú techniku na základe technických cvičení. Študijným materiálom ti budú ľudové a operné piesne, koncertné alebo oratoriálne árie rôznych štýlových období. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec), ktorý ťa oprávňuje vyučovať na základných...

11.12.2017 študenti a pedagógovia našej školy už tradične v spolupráci s THJ pripravili pre verejnosť Vianočný koncert.

Pedagógovia v odbore

Alica Gogová

neoperný spev, šansón

Mgr. Danica Matuščínová

neoperný spev, šansón

Mgr. Marcel Chropúvka

neoperný spev, šansón

Mgr. Ivanna Bagová

neoperný spev, šansón

Mgr.art. Helena Ševčíková

operný spev, neoperný spev, šansón

Mgr.art. Mária Viktória Sokolová

operný spev, neoperný spev, šansón

Mgr.art. Helena Becse Szabó ArtD.