Pedagógovia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. Gabriela Drgoňová

vedúca oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Hra na klavíri

Mgr. art. Juraj Mičúnek

Hra na organe

Mgr. art. Jaroslav Hruška

Skladba

Mgr. art. Ján Procházka

Dirigovanie, Hra v symfonickom orchestri

Mgr. Denisa Krajčovičová

Hra na klavíri

Mgr. art. Mária Marcinková

Hra na klavíri

Mgr. art. Pavol Farkaš

Hra na klavíri

Klaudius Kováč Dis. art

Hra na klavíri - Špecializácia populárna hudba jazzová kompozícia a aranžovanie pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie

MgA. Marek Mosnár

Hra na organe

Mgr. art. Adriana Kráľová

Hra na akordeóne

Mgr. art. Richard Rikkon

Hra na klavíri

Bc. Mária Poláčeková

Hra na akordeóne

Mgr.art. Jana Zanis

Hra na klavíri