Pedagógovia klávesových nástrojov a skladby

Mgr.art. Juraj Mičúnek 

vedúci oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Hra na organe

Mgr. Gabriela Drgoňová

Hra na klavíri

Mgr. Denisa Krajčovičová

Hra na klavíri

Mgr. art. Mária Marcinková

 Hra na klavíri

Mgr.art. Pavol Farkaš

Hra na klavíri

Mgr. art. Iveta Zaťková

Hra na organe

Mgr.art. Ján Procházka

Dirigovanie, Hra v symfonickom orchestri

Mgr.art. Jaroslav Hruška

Skladba

Mgr.art. Adriana Kráľová

Hra na akordeóne

Klaudius Kováč

Hra na klavíri - Špecializácia populárna hudba jazzová kompozícia a aranžovanie pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie