Pedagógovia klávesových nástrojov a skladby

Mgr. Gabriela Drgoňová

vedúca oddelenia klávesových nástrojov a skladby

Hra na klavíri

Mgr. art. Juraj Mičúnek

Hra na organe

Mgr. art. Jaroslav Hruška

Skladba

Mgr. art. Ján Procházka

Dirigovanie, Hra v symfonickom orchestri

Mgr. Denisa Krajčovičová

Hra na klavíri

Mgr. art. Mária Marcinková

Hra na klavíri

Mgr. art. Pavol Farkaš

Hra na klavíri

Klaudius Kováč Dis. art

Hra na klavíri - Špecializácia populárna hudba jazzová kompozícia a aranžovanie pokročilá jazzová kompozícia a aranžovanie

MgA. Marek Mosnár

Hra na organe

Mgr. art. Adriana Kráľová

Hra na akordeóne

Mgr. art. Richard Rikkon

Hra na klavíri

Mgr.art. Jana Zanis

Hra na klavíri