Iveta Zaťková

Sem vložte podnadpis

Iveta Zaťková /1983/ študovala na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch hudobno-dramatický odbor pod vedením herca Mariána Geišberga. V roku 2007 ukončila odbor klavír u Mgr. Denisy Krajčovičovej a absolutórium v hre na organ u Juraja Mičúneka. V štúdiu v hre na organ pokračovala na Akadémii múzických umení v Prahe pod vedením Jaroslava Tůmu a Pavla Černého, a magisterskom štúdiu v Nemecku na HfKM v Regensburgu pod vedením Stefana Baiera. Štúdium ukončila magisterským projektom, v ktorom prezentovala na organe cyklus Biblické tance od Petra Ebena s tanečným stvárnením tanečníka z Ugandy.

Počas štúdia sa zúčastnila interpretačných organových prehliadok /Bratislava, Žilina, Košice, Kremnica/, a medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov u popredných pedagógov a interpretov.

Je laureátkou celoslovenskej súťaže mladých organistov Košice 2005 a organovej súťaže Humpolec-Polná 2007 ako absolútny víťaz. Okrem toho sa zúčastnila na popredných súťažiach v Carunchio-Taliansko, Silbermann Orgelwettbewerb Freiburg, Magdeburg, Innsbruck. Koncertne sa prezentovala na Slovensku, v Česku, Nemecku, Taliansku, Rakúsku, Poľsku a Írsku.

V roku 2019 vydala svoje debutové CD - Historický organ Kovarce.

V súčastnosti sa venuje štúdiu čembalovej hry na Ostravskej univerzite pod vedením Vojtěcha Spurného.

Pedagogicky pôsobí na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch a zastáva funkciu organistky v kostole sv. Ladislava a Gorazda v Topoľčanoch. V miestnom chrámovom spevokole Nanebovzatia Panny Márie pôsobí v jeho inštrumentálnej zložke v hre na organe.