Študovať budeš tieto tance

06.11.2020
Klasický tanec
Moderný tanec
Ľudový tanec

Klasický tanec - štúdium cvikov a tanečných variácií a kombinácií klasického tanca ti pomôžu rozvinúť tanečnú techniku, koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť, napomôžu k harmonickému fyzickému rozvoju a vyformujú z teba profesionálneho tanečníka.

štúdium techniky jazzového tanca v prvom ročníku, moderný jazz v druhom ročníku, technika M. Graham alebo technika J. Limón v treťom a techniky súčasného tanca vo štvrtom ročníku. Cieľom štúdia moderného tanca a jeho dnešnej podoby súčasného tanca je spoluvytvárať Tvoju umeleckú vyspelosť, zvyšovať technickú tanečnú dokonalosť a rozvíjať presvedčivosť tanečného výrazu.

Pri ľudovom tanci sa hlavný dôraz kladie na poznávanie tradičnej kultúry, osvojenie si komplexnej škály tanečnej tradície, osvojenie pohybov podľa vzorov z tradičného prostredia, schopnosť interpretácie ľudového tanca, pochopenie štruktúry tanca a schopnosť improvizácie tradičného ľudového tanca.