Profil absolventa

04.11.2020

Naučíš sa tanečné techniky z rôznych oblastí a zdokonalíš koordináciu pohybov, silu, zdatnosť, vytrvalosť. Postupným zvyšovaním technickej náročnosti si rozvinieš tanečný štýl a individuálne schopnosti. 

Popritom sa prehĺbia aj tvoje teoretické znalosti z rôznych oblastí tanca. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS.art. (diplomovaný umelec).