ONLINE DOD 2021

19.01.2021

Prichádza čas, kedy sa rozhoduješ o budúcom profesionálnom smerovaní a v tomto zmysle sa snažíš hľadať si informácie v jednotlivých oblastiach záujmu a potenciálneho uplatnenia. My sa každoročne snažíme dať našu školu do pozornosti žiakov, rodičov i pedagógov prezentáciami na združeniach rodičov, burzách škôl, prostredníctvom výchovných poradcov a prezentáciou inými projektami školy nám v minulých rokoch prinieslo veľmi uspokojivý záujem o štúdium na našej škole.

Vzhľadom na to, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možné zorganizovať Deň otvorených dverí v priestoroch našej školy, dovoľujeme si ťa pozvať na

ONLINE Deň otvorených dverí 11.2.2021