DOD

všetky informácie online

Nevieš sa rozhodnúť?

Prichádza čas, kedy sa rozhoduješ o budúcom profesionálnom smerovaní a v tomto zmysle sa snažíš hľadať si informácie v jednotlivých oblastiach záujmu a potenciálneho uplatnenia. My sa každoročne snažíme dať našu školu do pozornosti žiakov, rodičov i pedagógov prezentáciami na združeniach rodičov, burzách škôl, prostredníctvom výchovných poradcov a prezentáciou inými projektami školy nám v minulých rokoch prinieslo veľmi uspokojivý záujem o štúdium na našej škole. 

Vzhľadom na to, že z dôvodu protiepidemiologických opatrení nie je možné zorganizovať Deň otvorených dverí v priestoroch našej školy, dovoľujeme si ťa pozvať na ONLINE Deň otvorených dverí 18.3.2021

PRIPOJ SA NA ONLINE DOD CEZ SKYPE 

(jeho inštalácia nie je nutná)

1. Vyber si odbor ktorý ťa zaujíma, ktorý by si chcel študovať - ak si sa ešte nerozhodol ponúkame ti možnosti oboznámiť sa so všetkými odbormi, ktoré v našej škole môžeš študovať. Pomôže ti k tomu informačné promo video, digitalizované publikácie o škole alebo samotná sekcia webu - "Študijné odbory".

2. Vyplň formulár na konci tejto stránky - vypĺňať budeš meno, priezvisko, email, telefónne číslo, ďalej si môžeš vybrať študijný odbor / odbory a tiež si môžeš vybrať čas, ktorý ti vyhovuje na pripojenie sa k online DOD. Dôležité je vyplniť všetky údaje správne, prostredníctvom emailu ťa budeme kontaktovať o ďalšom postupe ako sa pripojiť.


3. Očakávaj email s pokynmi k pripojeniu sa na online DOD podľa tvojho výberu! - video-hovor bude prebiehať cez aplikáciu SKYPE (jeho inštalácia nie je nutná). Ak sa rozhodneš nainštalovať si ho, tak na konci tejto stránky (za registračným formulárom) nájdeš link, kde si aplikáciu SKYPE môžeš stiahnuť a nainštalovať. Pripojiť sa je jednoduché. Môžeš tak urobiť cez počítač, tablet alebo smartfón. Tešíme sa na teba!

25. výročie založenia školy 

Informačné video 

Pozvánka na DOD z roku 2019

Publikácia k 25. výročiu založenia školy

Publikácia - 5 rokov Štúdia SKDK

Aplikácia SKYPE na stiahnutie