Nevieš sa rozhodnúť?

Prichádza čas, kedy sa rozhoduješ o budúcom profesionálnom smerovaní a v tomto zmysle sa snažíš hľadať si informácie v jednotlivých oblastiach záujmu a potenciálneho uplatnenia. My sa každoročne snažíme dať našu školu do pozornosti žiakov, rodičov i pedagógov prezentáciami na združeniach rodičov, burzách škôl, prostredníctvom výchovných poradcov a prezentáciou inými projektami školy nám v minulých rokoch prinieslo veľmi uspokojivý záujem o štúdium na našej škole. 


Deň otvorených dverí 10.2.2022 o 9:30

25. výročie založenia školy 

Informačné video 

Pozvánka na DOD z roku 2019

Publikácia k 25. výročiu založenia školy

Publikácia - 5 rokov Štúdia SKDK