Spomienka na koncert

03.07.2023

Ešte pred záverom školského roka sme stihli aj koncert žiakov z triedy Petra Ďurovca a Martina Hudeca.