Prijímacie skúšky 2022

14.03.2022

Všetky informácie o prijímacích skúškach a kritériá pre školský rok 2022/2023 nájdete tu: