Prehliadka organistov

29.11.2023

Dnešná reprezentácia našich študenrov na prehliadke mladých slovenských organistov v Košiciach, v Evanjelickom kostole.