international piano art festival Forum per tasti 2023

13.07.2023

Alan Toma, študent 4.roč. hudobného odboru (hra na klavír) sa zúčastnil so svojou pedagogičkou Gabrielou Drgoňovou 14. ročníka International piano art festivalu Forum pre tasti 2023 v Žiline.

14.international piano art festival Forum per tasti 2023 s lektormi Zuzana Niederdorfer a Libor Nováček sa konal v dňoch 10.-14.7. 2023 v priestoroch dvoch koncertných sál konzervatória v Žiline.