Dychové a bicie nástroje

Trúbka/Flauta/Bicie/Lesný roh/Klarinet/Saxofón

Pozauna/Zobcová flauta/Hoboj/Fagot/Tuba


Pedagógovia

Karol Lušpai

Hra na trúbke

Bc. Mária Pindešová 

Hra na flaute

Lukáš Slabý 

Hra na bicích nástrojoch

prof., PhDr. Ján Budzák, ArtD.

Hra na lesnom rohu


Mgr. art. Jaroslav Roček 

Hra na pozaune


Rudolf Goga

Hra na zobcovej flaute

Hra na saxofóne

Hra na klarinete


Miloslav Suchomel 

Hra na saxofóne

Najnovšie videá

Najnovšie články