Články PopSpev

Populárny spev ako pojem si ľudia často zamieňajú s jedným hudobným štýlom a to je POP. Hudba 20. a 21. storočia sa vyznačuje veľkou rôznorodosťou umeleckých smerov a skupín napr. Soul, Blues, Jazz, Hip hop, country a pod. Na konzervatóriu v Topoľčanoch žiaci populárneho spevu študujú predmety zhodné z hudobníkmi ako napríklad, harmónia, rytmus a...