Články HDU

Študenti Súkromného konzervatória D. Kardoša z Topoľčian opäť cestovali do zahraničia, aby tam ukázali nielen to, čo sa naučili na hodinách herectva a pantomímy, ale aby spoznávali divadelnú kultúru aj iných krajín a národov. Poslucháči 3. ročníka hudobno-dramatického odboru si pod vedením pedagóga Ladislava Tischlera pripravili vlastnú javiskovú...

18.3.2019 sa náš študent hudobno-dramatického odboru zúčastnil 65. ročníka regionálnej postupovej súťaže v umeleckom prednese prózy - Hviezdoslavov Kubín 2019 a získal 1. miesto!

Našu školu reprezentujeme ročne na mnohých súťažiach, festivaloch, ale aj na veľtrhu stredných škôl, ktoré organizujú sa v mestách organizujú. Pravidelne o našej škole chodíme rozprávať deviatakom do Nitry, Topoľčian, Prievidze, Bánoviec nad Bebravou, Trnavy a mnohých ďalších miest. Práve z Topoľčian si môžete pozrieť fotogalériu na našej...

Vypočujte si ďalší rozhovor s našim pedagógom a režisérom Jozefom Krasulom. Tentoraz však bol hosťom Ranného ladenia 23. 11. 2018. V rozhovore s moderátorkou Jarmilou Vitovičovou hovoril o svojich aktuálnych projektoch a plánoch.

Náš pedagóg, režisér a vedúci odboru hudobno-dramatického umenia Jozef Krasula bol hosťom Nočnej pyramídy v RTVS. Vypočujte si záznam veľmi obohacujúceho rozhovoru klinutím na odkaz nižššie

Vzelávanie môže byť ešte zaujímavejšie ak sa koná v divadle. Naši študenti mali možnosť 2.7.2018 zúčastniť sa vyučovania v priestoroch Starého divadla Karola Spišáka v Nitre.

Predstavenie +Pridať priateľa, ktoré pripravili študentky VI. ročníka v rámci pedagogických predmetov s Mgr. Zuzanou Kráľovou, zahrajú na festivale Pohoda v sobotu 7.7. o 19:00 v Optimistane Nadácie Orange.

Divadlo fórum

07.05.2018

Študentky 5. a 6. ročníka Herectva v rámci ich pedagogickej prípravy a predmetov Metodika a Didaktika hlavného odboru, Pedagogický a Interpretačný seminár pripravili pod vedením Mgr. Zuzany Kráľovej projekt s použitím metódy Divadlo fórum + Pridať priateľa.