SKDK na festivale ComeUnity

29.06.2019

Študenti Súkromného konzervatória D. Kardoša z Topoľčian opäť cestovali do zahraničia, aby tam ukázali nielen to, čo sa naučili na hodinách herectva a pantomímy, ale aby spoznávali divadelnú kultúru aj iných krajín a národov. Poslucháči 3. ročníka hudobno-dramatického odboru si pod vedením pedagóga Ladislava Tischlera pripravili vlastnú javiskovú adaptáciu novely G. de Maupassanta Guľôčka a previedli ju do reči pohybu. Tej dobre rozumeli všetci účastníci festivalu ComeUnity v prímorskom mestečku Viareggio, kde sa v tamojšom divadla Teatro Jenco stretli súbory z Veľkej Británie, Srbska, Slovenska domáceho súboru Teatro Rumore. Okrem samotných predstavení sa tu konali aj divadelné workshopy - jeden, ktorý bol zameraný na bábkové divadlo, viedol Alex Butler z Birminghamu, a druhý, pohybový, viedol práve Ladislav Tischler. Popri práci si všetci stihli pozrieť aj úplne novú premiéru domáceho divadla nazvanú 32. A Beautiful Thing, ktorá vznikla na motívy veľkého železničného nešťastia, ktoré pred desiatimi rokmi pripravilo o život 32 ľudí. Toto veľmi dojímavé a pôsobivé divadlo vyvolalo medzi študentmi aj pedagógmi zaujímavú diskusiu o tom, že divadlo a umenie má schopnosť, ale aj povinnosť prinášať takéto dôležité témy.

Byť tak blízko atraktívnych turistických destinácií, akými sú Pisa so svojou šikmou vežou, či renesančná Florencia, a nenavštíviť ich, by bol hriech. A tak si konzervatoristi našli čas na krátky, ale o to intenzívnejší výlet, počas ktorého videli mnoho krásnych architektonických pamiatok, zaujímavostí a poznatkov, ktoré využijú na hodinách dejín umenia, divadla a hudby. A keď sme pri tej hudbe, tak herci neobišli ani blízke mestečko nazvané po svojom slávnom obyvateľovi - Torre del Lago Puccini. Pozreli si tu jeho dom, sochu a aj areál s amfiteátrom, kde sa na brehu jazera pravidelne koná hudobný festival nesúci jeho meno.

Bol to týždeň plný umenia, počas ktorého študenti SKDK Topoľčany stihli vzorne reprezentovať svoju školu, mesto aj krajinu, spoznávať nové trendy v divadle, navštíviť viaceré historické miesta a priniesť si domov kopu krásnych zážitkov.

Jozef Krasula