Články HDU

Na celoštátnom kole Mladý moderátor sme boli úspešní! Kristína Matúšová získala 3.miesto a Adriana Mokrá 2. miesto! Srdečne gratulujeme!

Každoročne pripravujeme veľké celoškolské medziodborové projekty. Náš najnovší je opereta Hrnčiarsky bál.

Umelecký súbor Štúdia SKDK tvoria poslucháči všetkých odborov Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, ktorí svoje produkcie (divadelné inscenácie, večery poézie, tanečné a hudobné produkcie) hrávajú pravidelne každý štvrtok večer počas školského roka. Za ten čas si Štúdio SKDK, nachádzajúce sa v priestoroch školy na Gagarinovej...

Tvoje uplatnenie má široký rozmer. Môžes sa stať členom činoherného, muzikálového alebo bábkového divadla na slovensku, ale aj v zahraničí. Svoje schopnosti môžeš rozvíjať na vysokých školách nie len umeleckého zamerania.

Vyučovanie v odbore hudobno-dramatické umenie speje k organickému prepojeniu troch hlavných zručností: herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS. art. (diplomovaný umelec).

11. septembra 2019 sme sa zúčastnili generálky muzikálu Tisícročná včela v Divadle Andreja Bagara v Nitre, kde v tanečnej company účinkuje aj náš žiak Adam Sobol.

V programe 27. ročníka prehliadky neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých, ktorá sa uskutočnila 13. - 15. septembra 2019 v Tlmačoch na sídlisku Lipník v spoločenskom dome sa zúčastnili aj naši študenti hudobno-dramatického odboru s inscenáciou Osamelý západ. Za každé predstavenie, uvedené na festivale hlasovali diváci. S...

Jazdecký tábor je už neodmysliteľnou súčasťou štúdia herectva na našej škole. Jazda na koni patrí medzi vítané schopnosti (nie len) herca, nehovoriac o jej kladnom vplyve na psychickú a fyzickú kondíciu.