Profil absolventa

06.11.2020

Vyučovanie v odbore hudobno-dramatické umenie speje k organickému prepojeniu troch hlavných zručností: herectva, spevu a pohybu. Šesťročné štúdium končí absolventským výkonom, po ktorom dostaneš titul DiS. art. (diplomovaný umelec).