Celoškolské projekty

09.12.2020

Každoročne pripravujeme veľké celoškolské medziodborové projekty. Náš najnovší je opereta Hrnčiarsky bál. 


Muzikál Kabaret (2017) 


Pôvodný muzikál Osem rozhnevaných žien (2013) 


Komponovaný virtuálny umelecký večer 5P (2020)