Život na škole

Naši študenti odboru tanec sú prijatí na katedru tanečnej tvorby VŠMU, Helena Jedlíčková na odbor študijný odbor Umenie v študijnom pláne Tanečné divadlo a performancia a Adam Sobol na odbor študijný odbor Umenie v študijnom pláne Tanečné umenie (špecializácia - Ľudový tanec).

Hľadáme nového kvalifikovaného učiteľa tanca (klasický tanec, moderný tanec) do nášho tímu, požadované VŠ vzdelanie II. stupňa, nástup od septembra 2020.

Ďalšia skvelá správa! Naši študenti Rastislav Merka a Hana Dvoráková, sú po úspešnom absolvovaní talentových skúšok prijatí na VŠMU v odbore bábkoherectvo.

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša a Mesto Topoľčany Vás pozývajú na program študentov hudobno-dramatického a tanečného odboru.

Milí študenti!

V snahe obohatiť ponuku našej školskej knižnice a tiež uľahčiť vám prácu pri výbere textov na prednes, objednali sme pre vás knihy - spolu viac ako 35 titulov slovenských autorov. Patria medzi nich známe a overené mená, ako aj viacerí mladí tvorcovia, ktorí sa umiestnili v súťaži Poviedka roka. To všetko bude na vás čakať hneď...

Aj tento rok nám môžete darovať dve percentá a tým podporiť činnosť a vybavenie našej školy. Viac informácii nájdete tu:

Študenti z triedy pani Márie Berezovej uviedli 16.1.2020 v Koncertnej sieni SKDK