Sláčikové nástroje

Husle/Kontrabas/Violončelo


Pedagógovia

Mgr. art. Andrea Ševčíková

vedúca oddelenia pre hru na strunové nástroje

Hra na husliach

Mgr. art. Alexander Rikoň

Hra na husliach

Mgr. art. Marietta Rybáriková

Hra na violončele

Mgr. art. Metod Podolský

Hra na kontrabas

Najnovšie články

Najnovšie videá