Skladba a dirigovanie

Skladba/Dirigovanie


Pedagógovia v odbore

Mgr. art. Jaroslav Hruška

skladba

Mgr. art. Ján Procházka

Dirigovanie, Hra v symfonickom orchestri

Najnovšie články

PRESTÁVKY

19.10.2021

Milí študenti a pedagógovia, v stredu, t.j. 20. 10. o 18,00 sa uskutoční divadelné predstavenie 4. ročníka nazvané Prestávky, určené žiakom 1. a 2. ročníka, pre ktorých je účasť povinná!

21.10.2021 o 9,40 hod. sa uskutoční v koncertnej sále SKDK sólový moderovaný koncert Ivana Šillera s názvom Flower, we are...frail flowers. Srdečne vás pozývame

Najnovšie videá