Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích skúšok

30.05.2023
Vyhlasujeme 2. kolo prijímacích skúšok pre odbor tanec a hudba.

Termín 20.6.2023