Tvoríme aj pre televízie

07.03.2023
Tento videospot vznikol na požiadavku Žrebčína Motešice, do ktorého chodievam pravidelne fotievať podujatia. Reklama je upútavkou/osvetou na nadchádzajúce jazdecké preteky v Motešiciach. Celý videospot je zostrihané video z minuloročného svetového pohára v drezúre, ktorý sa tiež konal v Motešiciach. Televízia TA3 dala podmienku, že spot musí mať maximálne 30 sekúnd, takže ma čakal výber s strih tých najreprezentatívnejších záberov vhodných do reklamy, voľba skladby a s pomocou Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša a pána učiteľa Tomáša Záreckého sme v nahrávaciom štúdiu konzervatória nahrali aj komentár do reklamy. Čas nás tlačil, ale všetko sme včas stihli pripraviť a odoslať pred dňom prvého odvysielania reklamy. Škole a pánovi učiteľovi patrí moja veľká vďaka, bez ktorých by reklama nebola na svete.