Stáž v SĽUK-U

19.02.2024

Študenti tanečného oddelenia Angelika Smatanová a Juraj Kollár (2.r.) strávili mimoriadne prínosný čas na Stáži v SĽUK-U (Slovenský ľudový umelecký kolektív) v Bratislave-Rusovciach. V termíne od 5.2.2024-16.2.2024 načerpávali nové poznatky z oblasti ľudového tanca na profesionálnej úrovni, nadobúdali nové priateľstvá a rozšírili si svoje umelecké vnímanie. Spoločne spolupracovali aj s našim bývalým študentom Adamom Sobolom, ktorý v súčasnosti pôsobí v tanečnej zložke SĽUK. Ďakujeme za takéto možnosti pre našich študentov.